Meniu
Coșul meu

Certificat de garanție comercială

Acest certificat se referă la produsele (piese de schimb și accesorii auto) , înscrise pe factura fiscală . Pentru aceste produse comercializate , SC AGRO TRAC PIESE  SRL, in calitate de vânzător , acordă o garanție de 90 zile de la data inscrisă pe factura de vânzare, conform cu prevederile legii nr. 449/2003. În acest termen cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului ca masură reparatorie, înlocuirea sau repararea produsului în funcție de opțiunea sa, cu excepția situației în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată.

Drepturile cumpărătorului sunt în concordanță cu legislația obligatorie de garanție și protecția consumatorului, prevăzută în legea nr. 449/2003 si O.G. nr.21/1992.

Vânzatorul este exonerat de răspundere privind garanția sau aceasta poate fi anulată in următoarele cazuri:

- Produsul nu a fost montat într-un atelier de specialitate autorizat

- Produsul s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate

- Produsul a fost greșit ales sau a fost utilizat pentru alt scop decât cel indicat de producător

- Produsul nu a fost identificat corect datorită prezentării de catre cumpărător a unor date eronate sau la montaj

- Produsul s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autovehiculului sau a atelierului de specialitate care a montat produsul

- Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi , atmosferici sau de altă natură(șocuri termice,electrice sau mecanice, daune datorită influenței apei)

- Produsul prezinta urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări, sau a suferit acțiunea unor factori externi procesului normal de funcționare

Produsele care fac obiectul unei reclamații in garanție vor fi expediate către furnizor însotite de următoarele documente:

-factura de achiziție (copie)

-dovada plații facturii (copie)

-certificatul de garanție care s-a eliberat la vânzarea piesei (dacă s-a eliberat)

-dovada montării produsului într-un service autorizat RAR.

-documentul emis de către un service autorizat  prin care se constată și se descrie detaliat defecțiunea

-copie după certificatul de înmatriculare (cartea de indentitate) al autovehiculului

Eventualele reclamații privitoare la calitatea sau cantitatea produselor facturate trebuie aduse la cunoștință vânzătorului în scris în termen de cel mult 48 de ore de la intrarea în posesia acestora!

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE: Prin prezenta asigurăm, garantăm și declarăm pe propria raspundere , conform prevederilor art.3 din hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii si protecția mediului, că produsele la care se referă această declarație , nu pune în pericol viața , sănătatea și securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului, dacă sunt montate corespunzător într-un service autorizat, și sunt în conformitate cu Normele Europene sau specificațiile tehnice aflate la sediul firmei noastre ce pot fi puse la dispoziția clienților.

PREZENTA FACTURĂ ARE VALOARE DE CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ÎNTRE PĂRȚI

 

Am luat la cunostiinta:

Acest site folosește Cookies pentru îmbunătățirea experienței de navigare.